INFO

03.03.2022 - ZAWIESZENIE SPRZEDAŻY WYROBÓW HUTNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

W związku z sytuacją gospodarczą w kraju, wojną na Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Białoruś i Rosję. Zmuszeni jesteśmy zawiesić sprzedaż wyrobów hutniczych dla klientów indywidualnych.


Gwałtowne wzrosty cen i problemy z dostępnością wyrobów hutniczych wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej, wojny na Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Białoruś i Rosję przez UE, zmuszają nas do zawieszenia sprzedaży tychże wyrobów dla klientów indywidualnych.

W dużej liczbie firm zajmujących się hurtową sprzedażą wyrobów hutniczych, materiał dostępny jest w ograniczonych ilościach i przeznaczony jedynie dla podmiotów produkcyjnych z wyłączeniem podmiotów zajmujących się dalszą odsprzedażą tychże wyrobów.


Głównym naszym celem zawieszenia sprzedaży wyrobów hutniczych dla klientów indywidualnych jest zapewnienie dostępności materiałów do realizacji posiadanych zleceń.